Privacyverklaring

Home / Privacyverklaring

Marathon Advertising verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u de persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld bij het indienen van een vraag via ons contactformulier. Hieronder een overzicht van de diverse persoonsgegevens die verwerkt worden:
• voor- en achternaam;
• e-mailadres;
• gegevens over uw activiteiten op onze website;
• IP-adres;
• internetbrowser en apparaat type.

Waarom worden deze gegevens verzameld?
Marathon Advertising verwerkt uw gegevens om de door u gestelde vraag via het contactformulier te kunnen beantwoorden. Uw gegevens worden ook opgeslagen om mogelijk later nog contact met u op te nemen over ditzelfde onderwerp.
Wanneer u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Marathon Advertising, gebruiken we uw persoonsgegevens om onze nieuwsbrief naar u te versturen. Wij gebruiken de gegevens enkel wanneer hier toestemming voor gegeven is. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kan afmelden en uw toestemming kan intrekken.
Ook analyseert Marathon Advertising uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren. Dit doen we in samenwerking met Google Analytics.
Om aan de nieuwe gegevensverordening te voldoen, heeft Google een ‘ Data Processing Amendment ‘ opgemaakt.

Beveiliging
Marathon Advertising neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over de beveiliging, dan kunt u deze sturen naar info@marathonadvertising.be.

Bewaartermijn
Marathon Advertising zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om een klacht over uw verwerking van persoonsgegevens in te dienen bij de Privacycommissie. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ons toesturen. Dit kan via info@marathonadvertising.be of per post naar:
Marathon Advertising
Henri de Winterlei, 10
2930 Brasschaat
Marathon Advertising zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website (die gebruik maakt van cookies) automatisch op uw computer wordt opgeslagen. Een aanzienlijk deel van de hedendaagse websites gebruikt cookies. Hiermee kunnen bijvoorbeeld uw voorkeuren worden opgeslagen, zodat u niet bij ieder bezoek aan dezelfde website voorkeuren opnieuw naar wens hoeft in te stellen.
Tijdens uw bezoek aan Marathon Advertising wordt er een aantal cookies op uw computer gezet.

Cookies van derden
Op de cookies van derden (dat zijn alle cookies waarbij in het bovenstaande overzicht een andere plaatser dan wijzelf is vermeld) is het volgende van toepassing:
• Wij hebben geen invloed op deze cookies.
• Deze cookies vallen onder het privacybeleid van de betreffende aanbieder (zie de website van deze aanbieder).
• De gegevens worden opgeslagen op de servers van de betreffende aanbieder. Deze kan, zonder dat wij hierop invloed kunnen uitoefenen, de gegevens aan derden geven indien men hiertoe wettelijk verplicht wordt.

Sollicitaties

Persoonlijke gegevens (naam, e-mail en cv) verkregen via mail of formulieren blijven gedurende de duur van de (open) sollicitatie behouden. De gegevens worden verwijderd nadat de sollicitatie is beëindigd.